CÔNG TY TNHH MOONSHINENơi gửi trọn niềm tin cho các doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp

Các mô hình doanh nghiệp:

THÀNH LẬP CÔNG TY DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký )

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

3. Văn bản xác nhận vốn pháp định thành lập công ty doanh nghiệp tư nhân của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

5. Mục lục hồ sơ thành lập công ty (ghi theo thứ tự trên);

6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.


THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện thành lập công ty theo pháp luật ký.

2. Dự thảo Điều lệ thành lập Công ty TNHH Một thành viên có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty là cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

6. Mục lục hồ sơ thành lập Công ty TNHH Một thành viên (ghi theo thứ tự trên);

7. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

8. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thành lập Công ty TNHH Một thành viên.


THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký)

2. Dự thảo điều lệ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên)

3. Danh sách thành viên của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật:

    4.1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

    4.2. Nếu thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập công ty; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng - Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản.

    4.3. nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).

5. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

8. Bìa hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

9. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.


THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký)

2. Dự thảo điều lệ thành lập công ty cổ phần (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập)

3. Danh sách cổ đông sáng lập

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật :

    4.1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

    4.2. Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:

          - Quyết định thành lập công ty ;Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
          - Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).

5. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

7. Mục lục hồ sơ thành lập công ty cổ phần (ghi theo thứ tự trên);

8. Bìa hồ sơ thành lập công ty cổ phần (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

9. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần


CÁC KHOẢN CHI PHÍ:
- Phí dịch vụ thành lập công ty.
- Lệ phí cấp GP, MST.
- Lệ phí khắc con dấu tròn.
- Lệ phí bố cáo thành lập công ty: trên báo giấy 3 kỳ liên tiếp hoặc trên cổng thông tin quốc gia.

THỜI GIAN LÀM VIỆC: 
- 5 ngày làm việc được cấp GP, MST
- 2 ngày làm việc sau khi có GP, MST được cấp con dấu tròn

Hãy liên hệ chúng tôi số 28 2244 1357 hoặc 0913 508 216 để được tư vấn và phục vụ chu đáo và cụ thể hơn !!!

Xem thêm

Xem nhiều nhất

Dịch vụ

Đào tạo

Thương mại

Văn bản Pháp luật

Tin tức

Chuyên gia

Bài viết mới

Facebook Fanpage

Kết nối

CÔNG TY TNHH MOONSHINE

VPDD: Đức Nhân office,269 Phan Xích Long, P.2, Phú Nhuận, TPHCM

Trụ sở : 280/120/29 : Bùi Hữu Nghĩa,Phường 2, Q. Bình Thạnh,TP HCM
Điện thoại: 028 2244 1357 - 091 350 8216 
Email: info@moonshine.vn - indra.hang@moonshine.vn - thuyhang8216@gmail.com